Mijn boekhouding
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak
033 - 4324457

Klachtenformulier

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt: er kunnen dus klachten zijn of ontstaan over Finedi. Klachten (waaronder in het navolgende onder meer wordt verstaan: beschuldigingen) kunnen daarbij een breed scala aan aspecten betreffen: de dienstverlening zelf, de algemene organisatie, wijze van communiceren, factureren, of wat voor aspect van de organisatie dan ook. Het kan een algemene klacht zijn, of een klacht die betrekking heeft op een specifieke situatie of gebeurtenis.

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. 

U kunt het klachtenformulier hier downloaden.

Het is verfrissend om Finedi als partner te ervaren die met je meedenkt

- Tamara Albers
Van Ekeris Schoonmakers B.V
Delen met anderen: